عناوین آموزشی:
- مروری بر پروژه
- ساخت دیوار اتاق
- اضافه کردن پنجره ها
- ساخت درب جلو
- ایجاد سقف طاقی شکل
- اضافه کردن کف و سقف
- ساخت راه پله 
- مدلسازی تلویزیون بر روی دیوار
- مدلسازی قفسه های تزیینی
- مدلسازی مبلمان 
- مدلسازی شومینه
- مدلسازی نرده ها
- مدلسازی وسایل روشنایی 
- نور پردازی
- و ...