عناوین آموزشی:
- مقدمه ای بر دوره آموزشی
- شروع کار با ویرایش پست ها و نوشته ها
- پیاده سازی تگ ها (Tags)
- مدیریت تگ ها و استفاده از آن ها
- مدیریت کاربران (ایجاد نقش ها، تعیین دسترسی برای کاربران، تایید هویت کاربر)
- مباحث مربوط به امنیت
- محاظت در مقابل حملات CSRF
- نمایش پست های منتشر شده
- جمع بندی
- و ...